Биохимическая панель анализы лаборатория Хмельницкий

Код

Найменування

Днів виконання
0102026 Вітамін D (25-гідроксикальциферол) 3,00
0102001 Білірубін загальний 1,00
0102002 Сечова кислота 1,00
0102003 Калій 1,00
0102004 Кальцій іонізований 1,00
0102005 Натрій 1,00
0102006 ПАКЕТ ''Баланс електролітів в організмі'' (K, Na, Cl, Ca, Ca++, Mg, P) 1,00
0102007 Креатинін 1,00
0102008 Пакет ''Електроліти'' (K, Na, Cl, Ca, Ca++) 1,00
0102009 Сечовина 1,00
0102010 Пакет ''Ниркові проби'' (креатинін, сечовина, сечова кислота) 1,00
0102011 Кальцій 1,00
0102012 Хлориди 1,00
0102013 Фосфор 1,00
0102014 Залізо 1,00
0102015 Пакет "Білірубін фракційно" 1,00
0102025 Білірубін непрямий 1,00
0102024 Білірубін прямий 1,00
0102016 Магній 1,00
0102017 Білок загальний 1,00
0102018 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 1,00
0102019 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 1,00
0102020 Гаммаглутамілтранспептідаза (ГГТП) 1,00
0102021 Лужна фосфатаза (ЛФ) 1,00
0102022 Панкреатична альфа-амілаза 1,00
0102023 Пакет ''Печінкові проби'' (АЛТ, АСТ, ГГТП, ЛФ, білірубін фракційно, білок загальний) 1,00
0102044 Молочна кислота /Лактат 0,00
0102040 Хлор 0,00
0102041 pH крові 1,00
0102042 Альбумін 1,00
0102002 Сечова кислота (ниркові проби) 1,00
0102017 Білок загальний (ревмопроби) 1,00
0102017 Білок загальний (печінкові проби) 1,00
0102043 Пакет "Діалізне відділення"(альбумін, білок, креатинін, сечовина, біліруб, тригліц, залізо) 0,00
0102014 Визначення насичення трансферину 0,00
0102043 Холінестераза 0,00