Гематологическая панель анализы лаборатория Хмельницкий

Код

Найменування

Днів виконання
0103001 Д-Димер (DDI) 1,00
0103002 Загальний аналіз крові 1,00
0103004 Ретикулоцити 1,00
0103005 Час згортання крові за методом Бюркера 1,00
0103006 Група крові + резус-фактор 1,00
0103007 Пакет "Коагулограма ( Протромбін за Квіком у% від норми, Протромбіновий індекс, Протромбіновий час, МНВ/INR, АЧТЧ, Фібриноген)" 1,00
0103014 МНВ 1,00
0103017 Протромбін за Квіком у% від норми 1,00
0103016 Протромбіновий індекс 1,00
0103015 Протромбіновий час 1,00
0103008 Пакет "Протромбіновий тест ( протромбіновий час, Протромбін за Квіком у% від норми, Протромбіновий індекс, МНВ/INR)" 1,00
0103009 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 1,00
0103010 Фібриноген 1,00
0103011 Розчинні фібрин-мономерні комплекси (РФМК) 1,00
0103012 Тромбіновий час (ТЧ) 1,00
0103013 % протромбіну за Квіком 1,00
0103003 Розгорнутий аналіз крові 1,00
0103018 Агрегація тромбоцитів 1,00