Панель углеводного обмена анализы лаборатория Хмельницкий

Код

Найменування

Днів виконання
0107001 Глікований гемоглобін (HbA1c) 1,00
0107002 Глюкоза (кров) 1,00
0107003 Глюкозо-толерантний тест: 3 визначення 1,00
0107004 Глюкозо-толерантний тест: 2 визначення 1,00
0107005 Двогодинний тест толерантності до глюкози(2 визначення) 1,00
0107006 Проба Бенедикта 1,00
0107009 Індекс HOMA (НОМА-IR)(глюкоза, інсулін, розрахунок індексу) 0,00
0107009 Індекс HOMA
2,00
0107008 С - пептид
1,00
0107007 Інсулін 1,00