КТ коронарографія КТ серця і коронарних артерій - високоінформативне обстеження зробити записатись пройти у Хмельницькому СКТ МСКТ МДКТ CT


Дане дослідження пацієнт може пройти без направлення лікаря

kt koronarografya sercya 1kt koronarografya sercya 2

КТ коронарографія серця з контрастом

4000 грн.

Запис диску - 50 гривень.

Друк плівки - 200 гривень.

ВСІ ЦІНИ

Кращі лікарі, що таке, що показує, як робиться, все що необхідно знати і як допомагає діагностувати хворобу, вся інформація у Хмельницькому: ✓відгуки ✓адреси ✓телефони ⭐⭐⭐⭐⭐

КТ-коронарографія  за  наявності  показань  (див.  підпункт  5  пункту  4.2 розділу IV).

Згідно з даними Держстату за два місяці 2020 року найбільш вбивчими для українців є:
1. ішемічна хвороба серця, яка закінчилася інфарктом - 47211 особи, пройдіть коронарографію щоб оцінити звуженя коронарних артерій у пацієнтів з різною вірогідністю наявності ішемічної хвороби серця, та застосуйте соматичне лікування, не дайте поповнення статистики.

Комп'ютерна томографическая коронарографія (КТ коронарографія) - є неінвазивним методом дослідження артерій серця (вінцевих артерій). Перевагою КТ-коронарографії є відсутність ускладнень від хірургічних маніпуляцій, необхідних при селективної коронарографії, менша променеве навантаження на пацієнта, можливість оцінити не коронарну патологію органів грудної порожнини на рівні дослідження, а також отримати тривимірні (3D) реконструкції коронарних артерій. На відміну від інтервенційної коронарографії, КТ-коронарографія є амбулаторною процедурою - все дослідження з урахуванням часу на підготовку займає не більше 1,5-2 годин.

Показання до проведення КТ коронарографії

 • виняток значущих звужень коронарних артерій у пацієнтів з різною вірогідністю наявності ішемічної хвороби серця;
 • наявність клінічних проявів стенокардії при неоднозначних даних УЗД, ЕКГ, навантажувальних тестів, або відсутність клініки стенокардії при виявленні змін на УЗД, ЕКГ, навантажувальних пробах;
 • при виникненні гострого болю в грудній клітці неясного характеру для швидкої і достовірної диференціальної діагностики загрозливих для життя станів (інфаркт міокарда, тромбоемболія легеневих артерій, аневризма аорти);
 • передопераційна оцінка стану коронарних артерій у пацієнтів, яким плануються різні види оперативних втручань на серці або інших органах (наприклад, протезування клапанів серця);
 • неінвазивна оцінка стану коронарних шунтів і стентів;
 • діагностика аневризм і вроджених аномалій коронарних артерій;
 • уточнення даних селективної інтервенційної коронарографії (наприклад, при відсутності контрастування коронарної артерії або шунта, при неможливості катетеризировать коронарну артерію).

Що показує КТ коронарографія

 • прохідність вінцевих артерій і ступінь їх звуження;
 • анатомічні особливості коронарних артерій;
 • стан порожнин серця і міокарда;
 • патологію висхідного відділу грудної аорти, легеневих артерій і вен.

Перед дослідженням за 40-60 хвилин пацієнт одноразово приймає пероральний лікарський препарат для зниження частоти серцевих скорочень (з групи β-блокаторів - Метопролол, Атенолол,). Для проведення дослідження пацієнтові в периферичну вену (зазвичай, ліктьовий згин) ставиться внутрішньовенний катетер, через який під час сканування буде вводитися рентгеноконтрастна речовина що містить йод. Сканування проводиться на мультідетекторному комп'ютерному томографі з ЕКГ-синхронізацією протягом декількох серцевих циклів, з подальшою обробкою та оцінкою отриманих зображень на робочій станції лікарем-рентгенологом.

Проведення КТ-коронарографії здійснюється виключно на мультідетекторних комп'ютерних томографах з можливістю синхронізації сканування з серцевою діяльністю пацієнта (ЕКГ-синхронізацією). Саме ЕКГ-синхронізація дозволяє усунути динамічні артефакти від пульсації серця і отримати найбільш чіткі, «нерухомі» зображення серця і вінцевих артерій в той момент, коли серце знаходиться у фазі розслаблення (діастоли).

У ході дослідження робляться зображення в аксіальній площині, що дає можливість в подальшому виконати реконструкцію в будь-якій проекції: сагітальній, коронарної, косої, а також відтворити тривимірну картину серця і вінцевих артерій. Також при КТ коронарографії можлива оцінка не тільки коронарних судин, а й легеневих артерій, аорти, міокарда, клапанного апарату, перикарда, порожнин серця і легенів.

Буквально через 5-10 хвилин після закінчення дослідження пацієнт може поїхати додому або повернутися до роботи.

Високороздільна здатність 64 МСКТ дозволяє

koronarnye arterii serdca

 • достовірно візуалізувати коронарні артерії, з уточненням локалізації атеросклеротичного ураження, виявлення аномалій розвитку вінцевих судин серця;
 • визначати спроможність аорто-коронарних шунтів і внутрішньосудинних ендопротезів (стентів);
 • проводити підрахунок кальцієвого індексу (КІ), з метою уточнення прогнозу захворювання;
 • відзначати порушення перфузії та життєздатності міокарда у хворих в ранні і більш пізні терміни інфаркту міокарда;
 • оцінювати скоротливість серця;
 • вивчати стан перикарда, клапанів серця.

Візуалізація атеросклеротичного ураження коронарних артерій за допомогою МСКТ є альтернативою інвазивної коронарографії і використовується як при доведеній ішемічної хвороби серця (ІХС), при підозрі на ІХС, так і у асимптоматических хворих з метою діагностики, виявлення груп ризику і визначення їх подальшого прогнозу.

У тому числі показанням для проведення дослідження є:

 • атипові болі в грудній клітці;
 • наявність факторів ризику - артеріальна гіпертензія, гіперліпідемія, ожиріння, цукровий діабет, куріння, високий КІ, обтяжений сімейний анамнез коронарної хвороби серця, ураженні периферичних артерій;
 • гострі коронарні синдроми, інфаркти міокарда без підйому ST для оцінки ураження вінцевих артерій серця (МСКТ дозволяє діагностувати можливі ускладнення при інфаркті міокарда, наприклад, розрив міжшлуночкової перегородки, а так само розвиток аневризми лівого шлуночка);
 • стани після перенесених операцій аорто - коронарного шунтування (АКШ) або чрезкожной транслюмінальної ангіопластики коронарних артерій (ЧТКА) з імплантацією стентів для визначення спроможності аорто - коронарних шунтів або внутрішньосудинних ендопротезів.

Зробити записатись пройти КТ, МСКТ, МДКТ коронарографію у Хмельницькому можна в медичному центрі МРТ і КТ «Ультрадіагностика». Ми чекаємо Вас за адресою:  м. Хмельницький вул. Кам'янецька 76 (біля Філармонії, приміщення старого пологового будинку).

64-зрізова КТ коронарографія у скринінгу атеросклеротичного ураження і звуження коронарних артерій

Впродовж останніх кількох років мультидетекторна комп'ютерна томографія в країнах Європи і Америки стала "золотим стандартом" у скринінгу атеросклеротичного ураження коронарних артерій. Дана методика дозволяє з високою точністю неінвазивно оцінити стан коронарних артерій, виявити атеросклеротичні бляшки, диференціювати їх тип, визначити ступінь стенозу та встановити показання для вибору методу профілактики або лікування ішемічної хвороби серця.

Метою нашої роботи є проведення скринінгу атеросклеротичного ураження коронарних артерій за допомогою КТ-коронарографії у пацієнтів із болями у грудній клітині, зі стертою клінічною симптоматикою та неоднозначними даними інших методів дослідження, та вивчення ефективності та діагностичної значимості КТ-коронарографії у скринінгу атеросклеротичного ураження і звуження коронарних артерій.

Матеріал і методи: 252 пацієнтам у віці 26-75 років зі встановленим діагнозом ішемічної хвороби серця або пацієнтам з позитивними або сумнівними результатами стрес-тестів, ЕКГ та УЗД була проведена 64-зрізова КТ-коронарографія в Європейському радіологічному центрі в м. Харкові. Висновки по кожному обстеженню робили три незалежні радіолога. Результати КТ-коронарографії були проаналізовані та порівняні з результатами інтервенційної коронарографії у випадках, коли ці дані були надані пацієнтами. Дослідження проводилося на 64-зрізовому комп'ютерному томографі компанії Siemens - Somatom Definition AS 64 у Європейському радіологічному центрі, м. Харків.

Необхідною умовою для проведення КТ-коронарографії є досягнення частоти серцевих скорочень менше, ніж 60 ударів на хвилину. Для цього кожен пацієнт, що мав частоту серцевих скорочень вище від 60 уд./хв. та не мав протипоказань, отримував 50-100 мг b-блокаторів (Атенолол, Метопролол). Після цього впродовж однієї години контролювалися артеріальний тиск та ЧСС із регулярністю раз на 10-15 хв. до досягнення необхідного показника частоти серцевих скорочень. За цей час пацієнту був поставлений периферійний внутрішньовенний катетер 18 G. Безпосередньо перед початком сканування кожний пацієнт отримував 1 таблетку Нітрогліцерину під язик. 

Після отримання томограми, проводилося планування покрокового безконтрастного сканування серця з ЕКГ-синхронізацією для виявлення звапнених атеросклеротичних бляшок у коронарних артеріях та підрахунок їх кількості. Сканування проводилося від рівня дуги аорти до верхнього поверху черевної порожнини з товщиною зрізу 3 мм, піковою напругою на трубці 120 kV. Струм на трубці регулювався автоматично з цільовим значенням 40 mAs/rot (Quality ref. mAs = 40) та коливався у межах 30-50 mAs залежно від розмірів пацієнта. Напруга на трубку подавалася у суворо визначену фазу серцевого циклу (70% інтервалу R-R). Кількість кальцію у вінцевих артеріях підраховувалася автоматично за допомогою спеціальної програми в одиницях шкали Агатстон (Agatston).

Наступним етапом проведення дослідження було введення тест-болюсу з метою визначення індивідуального піку накопичення контрастної речовини в аорті. Моніторування піку накопичення контрастної речовини відбувалося на висхідній аорті на рівні легеневого стовбура. Рівень зрізу для тест-болюсу обирався по аксіальним зображенням з Ca-scoring. Параметри сканування:  120  kV, 45 mAs, товщина зрізу - 10 мм. Контрастна речовина вводилася у об'ємі 10 мл зі швидкістю 5,0-5,5 мл/с. із подальшим введенням 50 мл 0,9% розчину NaCl зі швидкістю 5,0 мл/с. Сканування починалося через 12 с. після початку внутрішньовенного введення контрастної речовини. При досягненні максимального контрастування аорти (візуально) сканування припинялося. Оцінка піку накопичення контрастної речовини в аорті проводилася автоматично у програмі DynaEva.

Після цього проводилася безпосередньо спіральна КТ-ангіографія коронарних артерій із ЕКГ-синхронізацією. Планування даної фази дослідження проводилося по аксіальним зображенням з Ca-scoring'у: рівень початку сканування визначався на 2 см вище від лівої коронарної артерії, кінець - на 2 см нижче верхівки серця. Затримка між початком внутрішньовенного введення контрасту та початком сканування вираховувалася як час досягнення піку контрастування в аорті плюс 4 с. (час до досягнення піку контрастування у коронарних артеріях). Сканування проводилося з використанням методики ЕКГ-пульсинг (ECG-pulsing): максимальна напруга та струм на рентгенівській трубці томографа подавалися у визначений інтервал серцевого циклу (%R-R інтервалу). Фаза серцевого циклу для сканування обиралася залежно від частоти серцевих скорочень та зазвичай знаходилася у межах 55%-75% інтервалу R-R (середина та пізня діастола). Параметри сканування: 120 kV, ref 160 mAs, 64 зрізи товщиною 0.6 мм, швидкість ротації - 0,33 с. з використанням механізму реконструкції від половини ротації (180°). Пітч складав 0,2-0,3 - встановлювався автоматично залежно від частоти серцевих скорочень. Під час цього етапу дослідження контрастна речовина вводилася в об'ємі 80-90 мл з тією ж швидкістю, що й під час тест-болюсу (5,0-5,5 мл/с.), з наступним введенням 50 мл фізіологічного розчину.

При підозрі на гострий інфаркт міокарду чи наявності інфаркту міокарду в анамнезі проводилося додаткове відстрочене сканування через 5-8 хв. з тими ж параметрами, що й КТ-ангіографія коронарних артерій.

Для проведення КТ-коронарографії використовувалася неіонна йодовмісна контрастна речовина Іопромід із концентрацією йоду 370 мг/мл чи Іогексол із концентрацією йоду 350 мг/мл. Контрастна речовина вводилася болюсно за допомогою двоколбового інжектору фірми Tyco через периферійний внутрішньовенний катетер 18G зі швидкістю 5,0-5,5 мл/с. Загальний об'єм введеного контрасту складав 90-100 мл: 10 мл для тест-болюсу і 80-90 мл безпосереднью для КТ-ангіографії коронарних артерій.

Після сканування проводився аналіз отриманих зображень з використанням мультипланарних (MPR), криволінійних та тривимірних (3D) реконструкцій, а також у проекціях максимальної інтенсивності (MIP). Для аналізу зображень з відстроченої фази отримані аксіальні зображення реконструювалися в проекціях чотирикамерного та двокамерного вигляду (по короткій та довгій вісі) з товщиною зрізу 8 мм; оцінка даних проводилася у контрастному вікні для виявлення зони гострої ішемії міокарду або постінфарктних змін. Кожен пацієнт отримував висновок, чорно-білу плівку із криволінійними та мультипланарними реконструкціями та кольорову плівку із 3D реконструкціями. Також усім пацієнтам видавався диск із записом усього дослідження у форматі DICOM.

Результати

Проаналізувавши результати КТ-коронарограії, було встановлено, що 61 пацієнт (24,2%) не мав атеросклеротичних бляшок в жодній з коронарних артерій (рис.1). Атеросклеротичне ураження вінцевих артерій з незначним їх звуженням (<30%) було виявлено у 38 пацієнтів (15%). Серед 61 пацієнта з незміненими коронарними артеріями (37 чоловіків, 24 жінок), у 43 були виявлені позасерцеві зміни, що ймовірно викликали напади болю у грудній порожнині - грижа стравохідного отвору діафрагми та виражені дегенеративно-дистрофічні зміни грудного відділу хребту. Таким чином, у 99 пацієнтів (39,3%) було виключено атеросклеротичний стеноз коронарних артерій та ці пацієнти уникли необґрунтованої катетеризації коронарних артерій та її ускладнень, а також були переведені у групу низького ризику розвитку інфаркту міокарду. 

0001 ris1

Рис.1. Криволінійні та 3D реконструкції незмінених коронарних артерій різних пацієнтів.

А. Права коронарна артерія (RCA). Атеросклеротичних бляшок в жодній з артерій не виявлено.

Б. Ліва огинаюча артерія (LCx). Проекція максимальної інтенсивності (MIP).

В. Ліва передня низхідна артерія (LAD). В середньому відділі артерія частково проходить у товщі міокарда лівого шлуночку - міокардиальний місток.

Г. Тривимірна реконструкція серця у "агіографічному вигляді". 

Значне атеросклеротичне ураження коронарних артерій з помірним (30-50%) або значним (>50%) стенозом було виявлено у 153 пацієнтів (60,7%), серед них 30 (19,6%) - із субтотальною/тотальною оклюзією коронарних артерій (рис.2).

0001 ris2

Рис.2. Значне атеросклеротичне ураження та звуження коронарних артерій (три різних пацієнта).

А. Оклюзія лівої передньої низхідної артерії (LAD) в області устя (біла стрілка) та місця значного звуження просвіту артерії (чорні стрілки).

Б. Криволінійна реконструкція лівої огинаючої артерії (LCx). Ділянка субтотального звуження просвіту артерії вказана чорною стрілкою.

В. Тривимірна реконструкція коронарних артерій пацієнта з тотальною оклюзією та відсутністю контрастування (чорні стрілки) лівої передньої низхідної артерії.

У 15 пацієнтів (6%) зі стертою клінікою та/або сумнівними даними стрес-тестів і нормальною ЕКГ були виявлені значні стенози коронарних артерій. При цьому у 7 з них атеросклеротичні бляшки локалізувалися в проксимальному відділі лівої передньої низхідної артерії, що могло стати причиною раптової коронарної смерті.

Аномальне відходження правої коронарної артерії від лівого синуса Вальсальви було виявлено у 1 пацієнта (рис. 3. А., Б.) Дослідження було виконане через 2 дні після проведення інтервенційної селективної коронарографії, під час якої не вдалося катетеризувати праву коронарну артерію. Аномальне відходження правої коронарної артерії відлівого синусу Вальсальви вважається "злоякісним" варіантом, адже артерія проходить між аортою та легеневим стовбуром і може здавлюватися при підвищенні артеріального тиску. У пацієнтів з цією аномалією надмірне фізичне навантаження, стрес можуть стати причиною інфаркту міокарду чи раптової коронарної смерті внаслідок здавлення правої коронарної артерії. У випадку даного пацієнта ймовірність розвитку інфаркту міокарду збільшувалася через наявність атеросклеротичного ураження усіх коронарних артерій.

0001 ris3

Рис.3. Аномалії відходження та курсу коронарних артерій.

А., Б. Аномальне відходження правої коронарної артерії (RCA) від лівого синусу Вальсальви. Дана аномалія вважається "злоякісною", адже права коронарна артерія проходить між аортою та легеневим стовбуром, що може бути причиною її здавлення і раптової коронарної смерті.

В., Г. Аномальне відходження лівої огинаючої артерії (LCx) від правого синусу Вальсальви. Одна з найчастіших аномалій відходження та курсу коронарних артерій. Ліва огинаюча артерія проходить позаду від кореня аорти, між аортою та лівим шлуночком, і далі приймає нормальний курс у лівій передсердно-шлуночковій борозні. Така аномалія вважається "доброякісною".

А., В. Мультипланарні реконструкції у вигляді проекції максимальної інтенсивності (MIP).

Б., Г. Тривимірні реконструкції.

LM - ліва головна коронарна артерія.

У чотирьох пацієнтів було виявлено аномальне відходження та курс лівої огинаючої артерії: устя її було розташоване в правому синусі Вальсальви, поблизу від устя правої коронарної артерії; артерія проходила позаду від кореня аорти, між аортою та лівим передсердям і далі приймала нормальний курс у лівій передсердно-шлуночковій борозні. (рис. 3. В., Г.).

У 2 пацієнтів 26 та 39 років із приступами болю в грудній клітини та попереднім діагнозом "Ішемічна хвороба серця? Міокардит?" вдалося виключити атеросклеротичне ураження коронарних артерій та встановити діагноз міокардиту. Критеріями міокардиту за даними комп'ютерної томографії вважається наявність дифузних або плямистих зон посиленого накопичення контрастної речовини у відстрочену фазу, які були ізоденсні міокарду у безконтрастну та агіографічну фази. Ці дані згодом було підтверджено результатами вірусологічного дослідження та вдалими результатами лікування.

У 4 пацієнтів було виявлено аневризми коронарних артерій (рис.4). В одному випадку аневризма була частково циркулярно затромбована, що практично виключало можливість її виявлення під час селективної інтервенційної коронарографії.

0001 ris4

Рис 4. Аневризми коронарних артерій.

А., Б. Циркулярно затромбована аневризма правої коронарної артерії (RCA), криволінійна та 3D реконструкції. За допомогою КТ-коронарографії достовірно видно аневризматичне розширення правої коронарної артерії у проксимальному відділі з частковим пристінковим тромбозом аневризми. На тривимірних реконструкціях у ангіографічному вигляді аневризма не візуалізується через відсутність контрастування ії просвіту, що виключає виявлення аневризми під час селективної інвазивної коронарографії (положення аневризми вказано стрілкою).

В. Мішотчаста аневризма в місці біфуркації лівої головної коронарної артерії (LM) на ліву передню низхідну (LAD) та ліву огинаючу (LCx) артерію.

Випадковою знахідкою у одного пацієнта була периферійна пухлина у 10 сегменті лівої легені, що не була виявлена під час попередньої рентгенографії органів грудної порожнини у прямій проекції, оскільки була розташована за серцевою тінню.

На жаль, серед 252 пацієнтів, що були обстежені в нашому центрі, тільки 17 чоловік представили результати інтервенційної селективної коронарографії. Ступінь атеросклеротичного звуження вінцевих артерій, встановлений за допомогою КТ-ангіографії коронарних артерій, був на 100% підтверджений за допомогою інтервенційної селективної коронарографії у 16 із 17 пацієнтів. В одному випадку у чоловіка із аномалією відходження правої вінцевої артерії від лівого синуса Вальсальви ефективність КТ-коронарографії виявилася вищою за селективну коронарографію, через неможливість катетеризації правої коронарної артерії.

Обговорення

В світі існує лише 4 методики для оцінки стану коронарних артерій: інтервенційна селективна коронарографія, КТ-коронарографія, МР-коронарографія та внутрішньосудинна ультразвукова діагнарних артерій виконується за допомогою інтервенційної коронарографії. КТ-коронарографія в нашій країні знаходиться на початкових етапах становлення - даний вид обстеження проводиться в поодиноких центрах і не є рутинним дослідженням. Даних про використання МР-коронарографії та внутрішньосудинного ультразвукового дослідження для вивчення коронарних артерій в нашій країні ми не маємо.

Розглянемо переваги та недоліки селективної інтервенційної коронарографії та КТ-коронарографії. 

В Україні досі інтервенційна коронарографія була золотим стандартом в оцінці ступеню звуження коронарних артерій, адже по суті є люмінографією (lumen - світ, просвіт, graphice - малювання, креслення) - методикою для відображення просвіту артерії. Тобто, вводячи контрастну рідину безпосередньо в просвіт артерії, ангіохірург може оцінити діаметр збереженого просвіту артерії та наявність/відсутність стенозу. Однак під час інтервенційної коронарографії зображення "тривимірного" судинного русла представляється у двовимірній проекції на площині, і для достовірного виявлення звуження судини необхідно дослідження в декількох проекціях.

Селективна коронарографія передбачає проведення катетера через стегнову або плечову артерію в аорту і проксимальний відділ коронарної артерії. У зв'язку з інвазивністю процедури можливі ускладнення у вигляді повітряної емболії, розшаровуючої аневризми аорти, гострої оклюзії чи механічної обструкції коронарних артерій катетером, перфорації артерії, відриву пристінкового тромбу під час катетеризації аорти або лівого шлуночку, гострого інфаркту міокарду, фібриляції шлуночків та раптової смерті. Імовірність вищеперерахованих ускладнень за даними закордонних авторів варіює та часом сягає близько 2%. Також під час процедури існує досить висока вірогідність утворення тромбів і тромбоемболії (приблизно 12-15%), що потребує введення антиагрегантів перед проведенням коронарографії. Окрім цього можливе зараження пацієнта інфекційними захворюваннями (вірусні гепатити, ВІЛ та ін.) при використанні багаторазового інструментарію та неадекватній його обробці.

Ще одним негативним моментом є необхідність дотримання суворого постільного режиму впродовж 12 годин після проведення інтервенційної коронарографії для попередження ускладнень з боку місця пункції (кровотеча, гематома).

На цей час в усьому світі КТ-коронарографія дуже широко застосовується для скринінгу атеросклеротичного стенозу вінцевих артерій серця та є найбільш комфортною для пацієнта процедурою, яка дозволяє виявити ураження коронарних ар- терій.

КТ-коронарографія - це неінвазивне дослідження коронарних артерій, що проводиться на мультидетекторному рентгенівському комп'ютерному томографі з ЕКГ-синхронізацією. Функція ЕКГ-синхронізації дозволяє робити сканування та реконструкції зображень у визначену фазу серцевого циклу (інтервалу R-R) - реконструкції виконують у діастолу, коли коронарні артерії нерухомі.

За допомогою КТ-коронарографії лікаррадіолог може оцінити не тільки просвіт артерій і ступінь його звуження, але й саму стінку судини - наявність атеросклеротичних бляшок, що мінімально звужують просвіт артерії, та характер бляшок (звапнена/незвапнена). При цьому одержуються зображення в аксіальній площині з можливістю подальшої реконструкції у будь-якій проекції (сагітальна, коронарна, коса, криволінійні), а також 3D-реконструкції серця і коронарних артерій. Окрім того, при КТ-коронарографії проводиться оцінка не тільки коронарних артерій, але і висхідної аорти, легеневого стовбуру, правої і лівої легеневих ар- терій, міокарду, перикарду, порожнин та клапанів серця, видимих відділів легень та черевної порожнини на рівні дослідження.

КТ-коронарографія є неінвазивною методикою, завдяки чому повністю виключається можливість розвитку ускладнень, що загрожують життю, пов'язаних з інтервенцією.

КТ-ангіографія вінцевих артерій серця є амбулаторною процедурою і її проведення з урахуван- ням часу на підготовку (40-60 хвилин) займає не більше 1,5-2 годин. Вже через 5-10 хвилин після закінчення дослідження пацієнт може повернутися до роботи чи поїхати додому.

Проте КТ-коронарографія, на відміну від селективної коронарографії, є чутливою до частоти та регулярності серцевих скорочень, а також адекватної "співпраці" пацієнта. При частому та нерегулярному пульсі, неадекватному виконанні команд пацієнтом (неможливість затримати дихання, тремтіння та ін.), якість дослідження знижується та інколи приводить до неможливості оцінки якогось сегменту артерії.

Іще одним недоліком КТ-коронарографії є її залежність від адекватного венозного доступу та функції серця. За відсутності можливості постановки внутрішньовенного катетеру 18G (що може пропустити 5-6 мл контрастної рідини в секунду), а також при низькій фракції викиду можливе недостатнє контрастування коронарних артерій та зниження інформативності дослідження.

Показання до проведення КТ-коронарографії дуже широкі та можуть бути об'єднані у кілька категорій:

 1. Виключення значимих стенозів коронарних ар- терій у пацієнтів з різною вірогідністю наявності ішемічної хвороби серця.
 2. Наявність клінічних проявів ІХС при неоднознач- них даних УЗД, ЕКГ, стрес-тестів, або відсутність клініки стенокардії при виявленні змін на УЗД, ЕКГ, навантажувальних пробах.
 3. При виникненні гострого болю в грудній порож- нині неясного ґенезу для швидкої та достовірної диференційної діагностики станів, що загрожу- ють життю (гостра оклюзія коронарної артерії, ТЕЛА, розшаровуюча аневризма аорти).
 4. Передопераційна оцінка стану коронарних ар- терій у пацієнтів, яким плануються різні види оперативних втручань на серці чи інших органах (наприклад, протезування клапанів серця).
 5. Неінвазивна оцінка стану коронарних шунтів та стентів, діагностика аневризм та вроджених аномалій коронарних артерій.
 6. Уточнення даних селективної інтервенційної ко- ронарографії (наприклад, при відсутності конт- растування коронарної артерії або шунта, не- можливості катетеризувати коронарну артерію).

Протипоказання. Абсолютних протипоказань до проведення дослідження не існує. Відносні протипоказання можна поділити на:

 1. Протипоказання до введення контрастної рідини:

        а) тиреотоксикоз; б) ниркова недостатність; в) важкі алергічні реакції на препарати йода в анамнезі; г) важка алергія на інші препарати та харчові продукти.

 1. Протипоказання до проведення рентгенологічного дослідження: вагітність.
 2. Інші протипоказання, що пов'язані з імовірно недостатньою якістю отриманих зображень: виражена тахікардія і тахіаритмія, серцева недостатність зі значним зниженням фракції викиду, неа- декватна співпраця пацієнта (в тому числі різний ступінь порушення свідомості).

Згідно даних американських, європейських та японських авторів, чутливість та специфічність 64-зрізової КТ-коронарографії порівняно до інтервенційної коронарографій складає 86%-100% та 88%-98,7% відповідно. Вірогідність виявлення стенозів коронарних артерій за допомогою інтервенційної коронарографії при їх виявленні на КТ-коронарографії складає 92,9%-94% (positive predictive value). При відсутності змін вінцевих артерій серця на КТ-коронарографії, вірогідність відсутності патології на інтервенційній селективній коронарографії складає 95%-100% (negative pre- dictive value). Ці дані підтверджують високу точність та діагностичну значимість 64-зрізової КТ-коронарографії у виявленні атеросклеротичного ураження та звуження коронарних артерій.

Проте при високій точності, комфортності для пацієнтів та мінімальному ризику ускладнень, використання КТ-коронарографії в Україні є епізодичним. На сьогоднішній день в м.Харкові в Європейському радіологічному центрі зроблена спроба поставити на потік проведення 64-зрізової КТ-коронарографії.

В разі щоденного використання КТ-коронарографії як скринінгового метода значно знизиться кількість невиправданих інтервенційних коронарографій, а судинні хірурги отримають важливі дані щодо анатомії та патології коронарних артерій у кожного конкретного пацієнта. Це дозволить знач- но знизити кількість діагностичних селективних коронарографій та пов'язаних з їх проведенням ускладнень, допоможе знизити йодне та променеве навантаження на пацієнта. КТ-коронарографія дасть змогу судинному хірургу заздалегідь підібрати метод лікування та спланувати хід операції при необхідності оперативного лікування стенозу коронарних артерій.

Завдяки тому, що сканування при КТ-корона- рографії проводиться по методиці ЕКГ-пульсинг (ECG-pulsing), вдається знизити променеве навантаження на пацієнта. Оскільки максимальна напруга на трубку подається тільки в діастолу, коли коронарні артерії максимально "нерухомі", а решту серцевого циклу напруга на трубці мінімальна - променеве навантаження знижується в кілька разів. Променеве навантаження прямо пропорційне масі тіла пацієнта, та у нашому дослідженні не перевищувало 10 мЗв при масі тіла пацієнта приблизно 160 кг та додатковому скануванні у відстрочену фазу для виявлення зон відстроченого накопичення контрасту міокардом. Середня доза знаходилася в межах 3-5 мЗв. Для порівняння, середня доза при діагностичній інвазивній коронарографії згідно даних закордонних джерел складає близько 5-6 мЗв (3-22 мЗв) та, окрім маси тіла пацієнта, прямо пропорційна кількості проекцій, в яких досліджувалася кожна коронарна артерія, та обернено пропорційна кваліфікації хірурга.

Таким чином, мультидетекторна КТ-коронарографія дозволяє достовірно оцінити ступінь атеросклеротичного ураження та звуження коронарних артерій, виявити анатомічні особливості судин серця, а також виявити позасерцеву патологію, що може бути причиною болю в грудній клітці. Завдяки КТ-коронарографії ми маємо можливість неінвазивно оцінити стан вінцевих артерій у пацієнтів зі стертою клінікою та сумнівними даними інших методів дослідження та провести відбір пацієнтів для проведення інтервенційної селективної коронарографії з лікувальною метою (стентування, шунтування).