Дослідження сечі аналізи крові лабораторія Хмельницький

Код

Найменування

Днів виконання
0104001 Добова глюкозурія 1,00
0104002 Добова протеїнурія 1,00
0104003 Загальний аналіз сечі 1,00
0104004 Аналіз сечі за Нечипоренко 1,00
0104005 Пакет "Мікроальбумінурія + креатинін (добова сеча)" 1,00
0104016 Спiввiдношення мікроальбуміну до креатиніну в добовій сечі 1,00
0104006 Креатинін в добовій сечі 1,00
0104007 Мікроальбумін в добовій сечі 1,00
0104008 Мікроальбумінурія (випадкова сеча) 1,00
0104009 Глюкоза (сеча, кількісний) 1,00
0104010 Креатинін в сечі 1,00
0104011 Панкреатична альфа-амілаза в сечі 1,00
0104012 Сечова кислота в сечі 1,00
0104013 Кальцій в сечі 1,00
0104014 Фосфор в сечі 1,00
0104015 Магній в сечі 1,00