Кардіо-ревматоїдна панель аналізи крові лабораторія Хмельницький

Код

Найменування

Днів виконання
0106006 Тропонін І 1,00
0106001 Пакет "Ревмопроби"(С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, АСЛ-О, сечова к-та, заг.білок) 1,00
0106002 Антистрептолізин ''О''(АСЛ-0) (кількісне визначення) 1,00
0106003 Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне визначення) 1,00
0106004 С - реактивний білок (СРБ) (кількісне визначення) 1,00
0106005
Сіромукоїди 1,00
0106007 Креатинкіназа МВ-фракція 1,00
 0106008 Гомоцистеїн 2,00
 0106009 Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP) 2,00
0106010 Тропонін І (якісний) 1,00
0106011 КФК загальний 1,00